#klímaťapotrebuje

Pomôž jej.

Klimatická kríza je tu,

dnes už nie je len imaginárnym pojmom, o ktorom hovoria vedci, vedkyne a niekoľko klimatických aktivistov a aktivistiek. Je každodennou realitou stá miliónov ľudí vrátane obyvateľov a obyvateliek Slovenska. 

Napriek tomu, že dnes ešte žijeme v menej ohrozenej časti sveta, prejavy klimatickej zmeny začíname každý deň pociťovať aj my na Slovensku. Rozsiahle jarné suchá striedané prívalovými dažďami a povodňami, ktoré ničia majetok ľudí aj infraštruktúru, sú len jedným z hmatateľných prejavov klimatickej zmeny. 

Klimatická zmena bude mať na globálnej úrovni zásadné ekologické, spoločenské, ekonomické a politické dôsledky, ktoré sa dramatickým spôsobom dotknú aj Slovenska. Ak chceme, aby boli čo najmenšie, musíme v najbližších dvoch desaťročiach zásadne znížiť emisie skleníkových plynov. 

Slovensko sa podpisom Parížskej dohody a svojím postavením v rámci Európskej únie zaviazalo k zásadnému zníženiu uhlíkových emisií a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v roku 2050. Tri zo štyroch vládnych strán – OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí – navyše pred voľbami sľúbili cieľ dosiahnuť 65% zníženie emisií do roku 2030 a uhlíkovú neutralitu už v roku 2040.

Napriek tomu však na Slovensku konkrétne kroky chýbajú. Neexistuje ucelená legislatíva, ktorá by riešila problém klimatickej zmeny. Neexistuje stratégia a plán, akým chce Slovenská republika uhlíkovú neutralitu dosiahnuť a navyše predstavitelia slovenskej vlády naznačujú, že Slovensko nepodporí sprísnený cieľ zníženia uhlíkových emisií, ktorý navrhla Európska komisia a Európsky parlament.

Slovenská vláda však musí uznať klimatickú krízu ako jednu zo svojich hlavných priorít. 

...preto žiadame Národnú radu, aby:

Vyhlásila stav klimatickej núdze a zaviazala vládu, aby v rámci neho podriadila prípravu a schvaľovanie legislatívy, štátnych politík a štátnych projektov cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2040.

Zaviazala vládu SR, aby do konca roku 2021 pripravila a schválila štátnu stratégiu uhlíkovej neutrality Slovenskej republiky do roku 2040 ako plán krokov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Slovenská republika má v súčasnosti vypracovanú iba Nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, čo je v kontexte nevyhnutných klimatických cieľov nedostatočné. Preto je dôležité, aby vláda a zodpovedné ministerstvá pripravili stratégiu uhlíkovej neutrality SR ako samostatný dokument alebo rozšírenie Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky, ktorá bude obsahovať konkrétne opatrenia.

Zaviazala vládu SR, aby podporila sprísnenie klimatických cieľov, ktoré navrhuje Európska únia.

Európska komisia navrhla zvýšenie záväzku redukcie emisií oxidu uhličitého do roku 2030 oproti súčasným 40 percentám v porovnaní s rokom 1990 na 55 percent a Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie na 60 percent. Zároveň však pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040 je potrebné prijať ešte ambicióznejší cieľ redukcie emisií do roku 2030 až na úrovni 65 percent, čo na národnej úrovni sľúbili tri zo štyroch vyššie uvedených vládnych strán - OĽaNO, Sme Rodina a Za ľudí. Preto žiadame, aby NRSR zaviazala vládu SR podporiť najvyšší možný cieľ predloženého návrhu znižovania emisií na rokovaní Európskej rady.

Pandémia koronavírusu a plánovaná obnova zo strany Európskej únie, v rámci ktorej Slovensko získalo miliardy eur, nám dávajú šancu zásadným spôsobom zmeniť našu ekonomiku, spoločnosť aj prístup k životnému prostrediu. Politické rozhodnutia budú v najbližších mesiacoch pre riešenie klimatickej krízy absolútne kľúčové. 

Najbližšie desaťročie rozhodne, na akej planéte a v akej krajine budeme žiť my a najmä naše deti. Zachráňme pre ne šancu na budúcnosť.

#klímaťapotrebuje

Signatári petície

mxsabo

@mxsabo

Michal Sabo, moderátor a greenfluencer

nataliapazicka

@nataliapazicka

Natália Pažická, zakladateľka iniciatívy #everyindividualmatters

@martafandlova

Marta Fandlová, aktivistka

@platformaudrzatelnosti

Zuzana Dutková, zakladateľka Platformy udržateľnosti

jakubfilo

@jakub.filo

Jakub Filo, novinár a spisovateľ

fridaysforfuture

@fridaysforfuture.sk

Jakub Hrbáň, Fraidays for future Slovensko

Odpovede na vaše otázky

Cieľom iniciatívy Klíma ťa potrebuje je v prvom rade vyslať zásadný signál slovenskej politickej reprezentácii, že na Slovensku je veľká skupina ľudí, ktorým nie je ľahostajné riešenie klimatickej zmeny. Chceme vyvolať veľkú spoločenskú diskusiu na túto tému a zároveň zaviazať vládu Slovenskej republiky, aby začala realizovať konkrétne kroky na riešenie klimatickej zmeny.

Určite nie. Klimatickú krízu úspešne vyriešíme, len ak budeme jasne zdôrazňovať potrebu slobodnej a demokratickej spoločnosti pre každého jednotlivca. Už dnes môžeme vidieť, aké následky môže mať klimatická kríza v nedemokratickej spoločnosti pre tých najzraniteľnejších. Častokrát sú výrazne zasiahnutí práve tí, ktorých základné práva a slobody sú dlhodobo popierané. Súčasne je však dôležité povedať, že naša spoločnosť dnes neberie v úvahu ekologické kapacity planéty, preto je dôležité zlepšiť súčasný systém tak, aby sme prírodné ekosystémy začali zohľadňovať ako rovnocennú súčasť demokratickej spoločnosti.

Systémová zmena má dva základné piliere. 

Prvým sú jasné kroky štátu na úrovni legislatívy, štátnych projektov aj investícií, ktoré budú zohľadňovať potrebu zastavenia klimatickej zmeny. Potrebujeme zmenu energetiky, dopravy, hospodárstva či poľnohospodárstva tak, aby došlo k zásadnému obmedzeniu produkcie uhlíkových emisií. 

Druhým pilierom je zmena spoločenského nastavenia. Ak chce ľudstvo zastaviť klimatickú zmenu musí zmeniť spôsob, akým pristupuje ku zdrojom planéty, hromadeniu zisku a trvalo udržateľnému rastu.

Nie. Iniciatíva Klíma ťa potrebuje združuje rôznorodých ľudí, z mnohých oblastí spoločenského života.  Našim cieľom je upozorniť politické strany na to, že na Slovensku existuje veľká skupina ľudí, ktorá žiada riešenie klimatickej zmeny v praktickej a nielen deklaratívnej rovine. 

Je možné, že na sociálnych sieťach podporia petíciu a iniciatívu predstavitelia rôznych politických strán, ale chápeme ich podporu rovnako, ako podporu kohokoľvek iného.

Naša motivácia je jednoduchá. Ak chceme zastaviť klimatickú zmenu a zachovať vhodné podmienky pre život na planéte Zem aj pre ďalšie generácie, musíme urýchlene začať riešiť klimatickú zmenu. Cesta každého z nás k tejto petícii bola iná, ale spoločne sa zhodujeme na potrebe vyzvať politikov, aby riešili klimatickú krízu.

Ľudstvo každoročne míňa na svoj život viac zdrojov, ako mu planéta Zem ponúka. Zároveň svojou činnosťou znečisťuje ovzdušie, oceány a ďalšie biotopy, urýchľuje šieste masové vymieranie druhov a produkciou množstva skleníkových plynov spôsobuje globálne otepľovanie, ktoré zásadne mení podmienky života na Zemi. Preto musíme zmeniť spôsob nášho života.

Nie. Nie sme technoprimitivisti. Riešenie klimatickej zmeny je dnes možné bez zvrátenia technologického pokroku, navyše transformácia uhlíkovej na bezuhlíkovú ekonomiku môže priniesť nové pracovné miesta, nové technológie aj lepšie životné a sociálne podmienky pre množstvo ľudí.

Zároveň si však uvedomujeme, že spoločnosť bude musieť prehodnotiť svoju orientáciu na tvorbu bohatstva, zisku a zároveň prehodnotiť spôsob, akým vyrába energie, akým sa prepravuje, akým vyrába potraviny či iné tovary. To však neznamená, že by sa malo ľudstvo vrátiť vo svojom vývoji späť. 

Tak, ako každý človek, ktorý sa začal zaujímať o ekológiu, klímu, či udržateľnosť, rovnako si každý z nás prešiel určitou cestou. Väčšina z nás začala zmenou od seba, cez postupné kroky a individuálne zmeny. Každý z nás v živote zbieral odpadky, niektorí to robia viac ako pravidelne. Mnohí z nás nakupujú bezobalovo, minimalizujú svoj odpad, ale aj uhlíkovú stopu. Tieto drobné individuálne riešenia však v súčasnosti neponúkajú dostatočne rýchle a zásadné zmeny, ktoré sú v priebehu najbližších 20 rokov potrebné na odvrátenie klimatickej krízy. Aj preto je našim cieľom angažovať aktívnych jednotlivcov a poskytnúť jednoduchý spôsob, akým môže môže človek prispieť, pomôcť a byť súčasťou tlaku na politikov, ktorí majú v rukách moc systémové zmeny realizovať.   

Petícia je legitímny nástroj občianskej verejnosti v demokratickej spoločnosti, aby vyslala signál politikom a predstaviteľom vlády. Politikom sme v demokratických voľbách prepožičali moc na riešenie a správu vecí verejných a petíciou ich môžeme upozorniť na to, že pri svojej práci určitý problém opomínajú. Zároveň má verejnosť právo politikov žiadať, aby postupovali určitým spôsobom a petícia je nástroj, ako im tento signál vyslať.

Klimatická zmena je komplexný problém, ktorý bude mať ekologické, ekonomické, sociálne aj politické dopady. Vysádzanie stromov, môže byť jednou malou časťou riešenia, ale pre rýchlosť, akou klimatická zmena a otepľovanie prebieha, musíme žiadať zásadne zmeny, ktoré transformujú ekonomiku na bezuhlíkové riešenia.